Privacy Policy

 

What information do we collect?

We collect information from you when you place an order or fill out the order form. When ordering or registering on our site, as appropriate, you may be asked to enter your name, e-mail address, mailing address, phone and fax numbers or credit card information.

 

What do we use your information for?

Any of the information we collect from you may be used in one of the following ways:

To personalize your experience: your information helps us to better respond to your individual needs.

To improve customer service: your information helps us to more effectively respond to your service requests and support needs.

To process transactions: your information, whether public or private, will not be sold, exchanged, transferred, or given to any other, non-affiliated company for any reason whatsoever, without your consent, other than for the explicit purpose of delivering the purchased product or service requested. 

To send periodic emails: The email address you provide may be used to send you information and updates pertaining to your order, as well as, occasional news and information about related products or services.

Note: If at any time you would like to unsubscribe from receiving future emails, we include detailed unsubscribe instructions at the bottom of each e-mail.

 

How do we protect your information?

We implement a variety of security measures to maintain the privacy of your personal information when you place an order or enter, submit, or access your personal information.

We offer the use of a secure server. All supplied sensitive/credit information is transmitted via Secure Socket Layer (SSL) technology and then encrypted into our Payment Gateway Providers Database only to be accessible by those authorized with special access rights granted to such systems, and required to keep the information confidential.

After a transaction is completed, your private information (credit cards, social security numbers, financials, etc.) will not be stored on our servers.

 

Do we use cookies?

Yes. (Cookies are small files that a site or its service provider transfers to your computer’s hard drive through your web browser (if you allow), enabling the sites or service providers systems to recognize your browser and capture and remember certain information.)

We use cookies to help us remember and process the items in your shopping cart and compile aggregate data about site traffic and site interaction so that we can offer better site experiences and tools in the future. We may contract with third-party service providers to assist us in better understanding our site visitors. These service providers are not permitted to use the information collected on our behalf, except to help us conduct and improve our business.

Google, as a third party vendor, uses cookies to serve ads on your site. Google’s use of the DART cookie enables it to serve ads to your users based on their visit to your sites and other sites on the Internet. Users may opt out of the use of the DART cookie by visiting the Google ad and content network privacy policy.

 

Do we disclose any information to outside parties?

We do not sell, trade, or otherwise transfer your personal, identifiable information to outside parties. This does not include trusted third parties who assist us in operating our website, conducting our business, or servicing you, as long as those parties agree to keep this information confidential. We may also release your information when we believe it is appropriate to comply with the law, enforce our site policies, or protect our or other parties’ rights, property, or safety.

 

Third party links

Occasionally, at our discretion, we may include or offer third party products or services on our website. These third party sites have separate and independent privacy policies. We, therefore, have no responsibility or liability for the content and activities of these linked sites. Nonetheless, we seek to protect the integrity of our site and welcome any feedback about these sites.

 

Children’s Online Privacy Protection Act Compliance

We are in compliance with the requirements of COPPA (Children’s Online Privacy Protection Act), we do not collect any information from anyone under 13 years of age. Our website, products and services are all directed to people who are at least 13 years old or older.

Online Privacy Policy Only

This online privacy policy applies only to information collected through our website and not to information collected offline.

Your Consent

By using our site, you consent to our online privacy policy.

 

Changes to our Privacy Policy

If we decide to change our privacy policy, we will post those changes to this webpage.

 

E-mail: office@kiraly.international

 

Adatvédelmi szabályzat

Milyen adatokat gyűjtünk?

Akkor gyűjtünk adatokat Önről, ha Ön megrendelést ad le, vagy kitölt egy űrlapot. A weboldalon történő megrendeléshez vagy regisztrációhoz adott esetben kérhetjük a neve, e-mail címe, levelezési címe, telefon és fax száma, vagy bankkártya adatai megadását.

 

Mire használjuk fel az Ön adatait?

Az Önről gyűjtött adatokat az alábbi célokra használhatjuk fel:

A felhasználói élmény személyre szabása: az Ön által megadott adatok segítségével jobban tudunk reagálni az Ön egyedi igényeire.

Az ügyfélszolgálat javítása: az Ön által megadott adatok segítségével hatékonyabban tudunk reagálni az Ön szolgáltatás iránti kéréseire és támogatási igényeire.

Tranzakciók feldolgozása: az Ön által megadott, akár nyilvános, akár személyes adatokat cégünk semmilyen célból nem értékesíti, cseréli el, továbbítja, vagy adja át más, nem a cégcsoportba tartozó cégnek az Ön hozzájárulása nélkül, kivéve a megrendelt termék leszállításának vagy az igényelt szolgáltatás nyújtásának kifejezett céljából.

Rendszeres e-mailek küldése: az Ön által megadott e-mail címet felhasználhatjuk az Ön által leadott megrendelésre vonatkozó tájékoztatás és frissítések, valamint alkalmanként kapcsolódó termékekre vagy szolgáltatásokra vonatkozó hírek és információk küldésére.

Megjegyzés: amennyiben bármikor le kíván iratkozni a levelező listánkról, minden e-mail alján megtalálja a részletes leiratkozási utasításokat.

 

Hogyan védjük az Ön adatait?

Számos biztonsági intézkedést alkalmazunk az Ön személyes adatainak védelmére, amikor Ön megrendelést ad le, vagy beírja, megadja a személyes adatait, vagy hozzáfér azokhoz.

Biztonságos szerver használatát kínáljuk. Minden megadott érzékeny/bankkártya adat a Secure Socket Layer (SSL) technológián keresztül kerül továbbításra, majd titkosítva kerül be a Fizetési átjáró szolgáltatónk adatbázisába, és csak olyanok férhetnek hozzá, akik az ilyen rendszerekhez speciális hozzáférési jogosultságokkal rendelkeznek és kötelesek az adatokat bizalmasan kezelni.

A tranzakció befejezése után az Ön személyes adatait (bankkártya, TB szám, pénzügyi adatok, stb.) nem tároljuk a szervereinken.

 

Használunk-e cookie-kat?

Igen. (A cookie-k olyan kisméretű file-ok, amelyeket a weboldal, vagy annak szolgáltatója az Ön web böngészőjén keresztül az Ön számítógépének merevlemezén tárol (amennyiben Ön ehhez hozzájárul), és amelyek lehetővé teszik, hogy weboldal vagy a szolgáltató rendszerei felismerjék az Ön böngészőjét, begyűjtsenek bizonyos információkat és emlékezzenek azokra.)

Cookie-k segítenek nekünk abban, hogy emlékezzünk az Ön bevásárló kosarába helyezett tételekre és fel tudjuk dolgozni azokat, valamint a weboldal forgalom és weboldal interakció összevont adatainak összegyűjtésében, hogy a jövőben jobb felhasználói élményt és eszközöket tudjunk nyújtani. Szerződhetünk harmadik fél szolgáltatókkal, akik segítenek jobban megérteni a weboldalunk látogatóit. Ezek a szolgáltatók a nevünkben gyűjtött adatokat kizárólag arra használhatják fel, hogy segítsenek nekünk az üzleti tevékenységünk folytatásában és javításában.

A Google, harmadik fél szállítóként, cookie-kat használ ahhoz, hogy reklámokat helyezzen el a weboldalunkon. A Google által használt DART cookie-k lehetővé teszik, hogy a weboldalunkon és más internetes oldalakon tett látogatásaik alapján jelenítsen meg reklámokat a weboldalunk felhasználói számára. A felhasználók a DART cookie-k használatát a Google reklám és tartalom hálózati adatvédelmi politika oldalának felkeresésével tilthatják meg.

 

Közlünk bármilyen adatot külső felekkel?

Az Ön személyes, azonosításra alkalmas adatait nem értékesítjük, forgalmazzuk, vagy továbbítjuk más módon külső feleknek. Ez nem vonatkozik azon megbízható harmadik felekre, akik a weboldalunk működtetésében, az üzleti tevékenységünk folytatásában, vagy az Ön kiszolgálásában segítenek bennünket, feltéve hogy ezek a felek beleegyeznek ezen adatok bizalmas kezelésébe. Továbbá kiadhatjuk az Ön adatait olyan esetekben, amikor úgy ítéljük meg, hogy arra törvényi okokból, a weboldalunkra vonatkozó szabályok betartatása, illetve saját vagy más felek jogainak, vagyonának, vagy biztonságának védelme céljából szükség van.

 

Harmadik félhez vezető linkek

Saját belátásunk szerint alkalmanként elhelyezhetjük vagy kínálhatjuk harmadik fél termékeit vagy szolgáltatásait a weboldalunkon. Az ilyen harmadik fél által üzemeltetett weboldalaknak saját és független adatvédelmi szabályzatuk van. Ezért a belinkelt oldalak tartalmáért és tevékenységéért nem vállalunk felelősséget. Mindazonáltal, igyekszünk megőrizni weboldalunk integritását, és örömmel veszünk bármilyen visszajelzést az ilyen weboldalakra vonatkozóan.

 

A Gyermekek online adatvédelmére vonatkozó törvénynek való megfelelés

Megfelelünk a COPPA (Gyermekek online adatvédelmére vonatkozó törvény) előírásainak, nem gyűjtünk adatokat 13 éven aluli személyektől. Weboldalunk, termékeink és szolgáltatásaink 13 éven felüli személyekre irányulnak.

 

Csak online adatvédelmi szabályzat

A jelen online adatvédelmi szabályzat kizárólag az általunk a weboldalunkon keresztül gyűjtött adatokra vonatkozik, az offline módon gyűjtött adatokra nem.

 

Az Ön hozzájárulása

A weboldalunk használatával Ön hozzájárulását adja az online adatvédelmi szabályzatunkhoz.

 

Az adatvédelmi szabályzatunk módosítása

Amennyiben az adatvédelmi szabályzatunk módosításra kerül, a módosítások a jelen weboldalon kerülnek közzétételre.

 

E-mail: office@kiraly.international

 

Datenschutzordnung

 

Welche Daten sammeln wir?

Wir sammeln Daten von Ihnen, wenn Sie eine Bestellung abgeben oder ein Formular ausfüllen. Bei der Bestellung oder Registrierung auf der Website können wir Sie ggf. darum bitten, Ihren Namen, E-Mail-Adresse, Briefpostanschrift, Telefon- und Faxnummer oder Kreditkartenangaben anzugeben.

 

Wozu verwenden wir Ihre Daten?

Die von Ihnen gesammelten Daten verwenden wir zu folgenden Zwecken:

Personalisierung des Nutzererlebnisses: Mit den von Ihnen angegebenen Daten können wir auf Ihre persönlichen Bedürfnisse besser reagieren.

Verbesserung des Kundendienstes: Mit den von Ihnen angegebenen Daten können wir auf Ihre Anfragen bezüglich des Services und Support-Anfragen wirkungsvoller reagieren.

Bearbeitung von Transaktionen: Die von Ihnen angegebenen öffentlichen oder persönlichen Daten werden von unserer Firma ohne Ihre Zustimmung zu keinem Zweck an Firmen, die nicht zu unserer Unternehmensgruppe gehören, verkauft, ausgetauscht weitergeleitet oder übergeben. Es sei denn, dass dies dem Versand des bestellten Produktes oder der Erbringung der bestellten Leistung dient.

Regelmäßige Versendung von E-Mails: Die von Ihnen angegebene E-Mail-Adresse können wir zur Versendung von Nachrichten und Information über Ihre aufgegebene Bestellung und ihre Statusänderung bzw. gelegentlich über verbundene Produkte und Leistungen verwenden.

Anmerkung: Wollen Sie sich irgendwann von unserer Liste abmelden, finden Sie die Hinweise zur Abmeldung jeweils unten in der E-mail.

 

Wie schützen wir Ihre Daten?

Wir treffen zahlreiche Sicherheitsmaßnahmen zum Schutz Ihrer persönlichen Daten, wenn Sie eine Bestellung abgeben oder Ihre persönlichen Daten angeben bzw. auf sie zugreifen.

 

Wir bieten die Nutzung eines sicheren Servers an. Alle angegebenen sensitiven Daten / Kreditkartendaten werden über die Technologie Secure Socket Layer (SSL) weitergeleitet und in die Datenbank unseres Zahlungsportalservices verschlüsselt übertragen. Nur Personen, die spezielle Zugangsrechte zu solchen Systemen haben, haben Zugriff auf diese Daten und sind verpflichtet, die Daten vertraulich zu behandeln.

 

Nach dem Abschluss der Transaktion speichern wir Ihre persönlichen Daten (Kreditkarte, SV-Nummer, Finanzdaten usw.) auf unseren Servern nicht.

 

Verwenden wir Cookies?

Ja. (Cookies sind kleine Dateien, die von der Website oder dessen Anbieter über Ihren Browser auf der Festplatte Ihres Computers gespeichert werden (wenn Sie Ihre Zustimmung dazu geben), und die ermöglichen, dass die Website und dessen Anbieter Ihren Browser erkennen, Informationen sammeln und sich an diese erinnern).

 

Cookies helfen uns dabei, die Artikel in Ihrem Warenkorb nicht zu vergessen und bearbeiten zu können, bzw. die zusammengezogenen Daten der Besucherinformationen und der Interaktion mit der Website zu sammeln, um ein besseres Nutzungserlebnis und Tools in der Zukunft anbieten zu können. Wir können Verträge mit Dritten zur Erbringung von Leistungen abschließen, die uns helfen, unsere Website-Besucher besser zu verstehen. Diese Dienstleister können die in unserem Namen gesammelten Daten ausschließlich dazu verwenden, uns bei der Ausübung und Verbesserung unserer Geschäftstätigkeit zu helfen.

 

Google verwendet als Drittanbieter Cookies, um Werbungen auf unserer Website zu platzieren. Die von Google eingesetzten DART Cookies machen es möglich, den Besuchern unserer Website nach dem Besuch unserer Website und sonstiger Webauftritte Werbungen anzuzeigen. Die Nutzer können die Verwendung von DART Cookies durch den Besuch der Google-Seite für Werbungs- und Datenschutzpolitik untersagen.

 

Leiten wir irgendwelche Information an Dritte weiter?

Die Angaben, die für die Identifizierung Ihrer Person geeignet sind, verkaufen und vertreiben wir nicht, oder leiten sie nicht auf irgendeine Weise an Dritte weiter. Dies bezieht sich nicht auf die zuverlässigen Drittpersonen, die uns beim Betrieb unserer Webpräsenz, der Führung unseres Geschäfts oder Ihrer Bedienung helfen. Voraussetzung ist, dass diese Drittpersonen der vertraulichen Behandlung dieser Daten zustimmen. Des Weiteren können wir Ihre Daten in bestimmten Fallen ausliefern, wenn es unseres Erachtens aus gesetzlichen Gründen, zur Einhaltung der Rechtsnormen bezüglich unserer Website bzw. zum Schutz der Rechte, des Vermögens oder der Sicherheit unserer Firma oder Dritter notwendig ist.

 

Links zu Dritten

Nach unserem Ermessen können wir gelegentlich Produkte oder Dienstleistungen Dritter auf unserer Website platzieren oder anbieten. Diese von Dritten betriebenen Websites haben eine eigene und unabhängige Datenschutzordnung. Aus diesem Grund haften wir für den Inhalt und die Tätigkeit der verlinkten Seiten nicht. Dennoch zielen wir darauf ab, die Integrität unserer Website zu bewahren, und wir nehmen alle Feedbacks bezüglich solcher Websites gerne entgegen.

 

Konformität mit dem Gesetz über den Online-Datenschutz von Kindern

Wir entsprechen den Vorschriften von COPPA (Gesetz über den Online-Datenschutz von Kindern), wir sammeln Daten von Personen unter 13 Jahren nicht. Unsere Website, Produkte und Dienstleistungen werden Personen über 13 Jahren angeboten.

 

Datenschutzordnung (nur Online)

Diese Online-Datenschutzordnung bezieht sich ausschließlich auf die über unsere Website gesammelten Daten und nicht auf im Offline-Bereich gesammelten Daten.

 

Ihre Zustimmung

Mit der Nutzung unserer Website akzeptieren Sie unsere Online-Datenschutzordnung.

 

Veränderung der Datenschutzordnung

Sofern unsere Datenschutzordnung verändert wird, werden die Änderungen auf dieser Website veröffentlicht.

 

E-Mail: office@kiraly.international

 

Smernica pre ochranu osobných údajov

 

Aké údaje zbierame?

Údaje o vás zbierame pri odovzdávaní objednávky, alebo ak vyplníte formulár. Pre registráciu na internetovej stránke alebo pre registráciu v danom prípade môžeme požadovať uvedenie vášho mena, e-mailovej adresy, poštovej adresy, telefónneho a faxového čísla alebo údaje vašej platobnej karty.

 

Na aký účel používame vaše údaje?

Údaje zbierané o vás použijeme na nasledujúce účely:

Personalizácia užívateľského zážitku: prostredníctvom vami poskytnutých údajov dokážeme rýchlejšie reagovať na vaše individuálne požiadavky.

Zlepšovanie klientskeho servisu: prostredníctvom vami poskytnutých údajov dokážeme rýchlejšie reagovať na vaše žiadosti pre poskytnutie služieb a podpory.

Spracovanie transakcií: vami poskytnuté verejné alebo osobné údaje naša spoločnosť bez vášho súhlasu neodpredá, nevymení, neposkytne ďalej alebo neodovzdá na žiadne účely inej spoločnosti, ktorá nepatrí do našej firemnej skupiny, , s výnimkou vysloveného cieľa doručenia objednaného produktu alebo požadovanej služby.

Odosielanie pravidelnej e-mailovej korešpondencie: vami poskytnutú e-mailovú adresu môžeme použiť na odosielanie informácií a aktualizácií vzťahujúcich sa na vami odoslané objednávky, alebo prípadne na odosielanie správ a informácií ohľadom prislúchajúcich produktov alebo informácií.

Poznámka: ak sa chcete kedykoľvek odhlásiť z nášho zoznamu zasielania noviniek, v spodnej časti každej e-mailovej správy nájdete podrobné inštrukcie pre odhlásenie.

 

Ako chránime vaše údaje?

Na ochranu vašich osobných údajov sme podnikli nespočetné množstvo bezpečnostných opatrení, keď odosielate svoju objednávku, alebo píšete, zadávate svoje osobné údaje, alebo keď k nim pristupujete.

 

Ponúkame možnosť použitia bezpečnostného servera. Všetky uvedené citlivé údaje/údaje o platobných kartách sa odosielajú prostredníctvom technológie Secure Socket Layer (SSL), následne sa šifrovaným spôsobom dostávajú do databázy nášho Poskytovateľa platobných služieb a budú mať k nemu prístup len také osoby, ktoré disponujú špeciálnym oprávnením na prístup k takýmto systémom a sú povinní na dôvernú správu osobných údajov.

 

Po dokončení transakcie vaše osobné údaje (číslo bankového účtu, číslo sociálneho poistenia, finančné údaje, atď.) nezostávajú uložené na našich serveroch.

 

Používame cookie´s?

Áno. (Cookie´s sú také súbory malých rozmerov, ktoré webová stránka alebo jej poskytovateľ prostredníctvom vášho webového prehliadača uloží na pevnom disku vášho počítača (v prípade ak s tým súhlasíte) a ktoré umožňujú, aby webová stránka alebo systémy poskytovateľa rozpoznali váš prehliadač, zbierali niektoré informácie a aby sa na ne pamätali.)

 

Cookie´s nám pomáhajú v tom, aby sme sa pamätali na položky vložené do vášho nákupného košíka a aby sme ich vedeli spracovať, ako aj v zbieraní údajov o obrate na internetovej stránke a zlúčených údajov interakcie internetovej stránky, aby sme v budúcnosti vedeli poskytnúť lepší užívateľský zážitok a nástroje. Môžeme uzatvoriť zmluvy s poskytovateľmi ako s tretími stranami, ktorí nám pomôžu lepšie pochopiť návštevníkov našej internetovej stránky. Títo poskytovatelia údaje zbierané v našom mene použijú výhradne pre účel, aby nám pomohli v pokračovaní a zlepšovaní našej obchodnej činnosti.

 

Google, ako dodávateľ, tretia strana, používa cookie´s k tomu, aby na našej webovej stránke umiestňovala reklamy. DART cookie´s používané Google umožňujú, aby zobrazoval reklamy pre užívateľov našej webovej stránky na základe vašich návštev uskutočnených na iných internetových stránkach. Užívatelia môžu zakázať DART cookie´s prostredníctvom vyhľadania stránky Google pre politiku ochrany osobných údajov ohľadom reklamy a siete.

 

Poskytujeme akékoľvek údaje externým stranám?

Vaše osobné údaje alebo údaje vhodné na vašu identifikáciu neodpredávame, nedistribuujeme alebo iným spôsobom neposkytujeme externým stranám. To sa nevzťahuje na tie spoľahlivé tretie strany, ktoré nám pomáhajú pri prevádzke našej webovej stránky alebo pri vašej obsluhe, za podmienky, že tieto strany súhlasia s dôverným používaním týchto údajov. Ďalej môžeme poskytnúť vaše osobné údaje v takých prípadoch, keď posúdime, že je to potrebné zo zákonných dôvodov, z dôvodov dodržiavania pravidiel, vzťahujúcich sa na našu webovú stránku, respektíve s cieľom ochrany našich práv alebo bezpečnosti, alebo práv a bezpečnosti iných strán.

 

Odkazy na tretie strany

Podľa svojho vlastného uváženia môžeme na našej internetovej stránke ponúkať alebo umiestniť  produkty alebo služby tretích strán. Takéto internetové stránky prevádzkované tretími stranami majú svoje vlastné a nezávislé podmienky pre ochranu osobných údajov. Preto za obsah a činnosť stránok s uvedeným odkazom nezodpovedáme. Napriek tomu sa snažíme o zachovanie integrity našej internetovej stránky a s radosťou prijímame akúkoľvek odozvu na takéto internetové stránky.

 

Súlad so zákonom vzťahujúcim sa na ochranu osobných údajov neplnoletých online

Spĺňame predpisy COPPA (Zákon o ochrane osobných údajov neplnoletých online), nezbierame údaje od osôb mladších ako 13 rokov. Naša internetová stránka a naše služby sú určené pre osoby staršie ako 13 rokov.

 

 

Ochrana osobných údajov len on-line

Tieto pravidlá na ochranu osobných údajov on-line sa vzťahujú výhradne na údaje zbierané prostredníctvom našej internetovej stránky, na údaje zbierané off-line nie.

 

Váš súhlas

Používaním našej internetovej stránky poskytujete svoj súhlas s našimi pravidlami ochrany osobných údajov on-line.

 

Zmena našich pravidiel na ochranu osobných údajov

Ak sa naše pravidlá pre ochranu osobných údajov zmenia, zmeny budú uverejnené na tejto internetovej stránke.

 

E-mail: office@kiraly.international